Clustercall : Flanders Innovation Security Safety Network

Geen reacties

INNOS en de Veiligheidscampus Zwartberg hebben gezamenlijk een een expression of interest (EOI) ingediend bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Naar aanleiding van de recente call voor innovatieve bedrijfsnetwerken, werd besloten om rond het gemeenschappelijk initiatief een cluster van bedrijven, organisaties, federaties, kennisinstellingen en individuen uit te bouwen die economische en maatschappelijke meerwaarde kan bieden:  Flanders.ISSN (Flanders Innovation Security Safety Network).

INNOS werd in 2014 als innovatiecentrum opgericht door bedrijven, overheid en kennisinstellingen die allen eenzelfde nood zagen aan verbetering in de beveiligingssector en het domein van publieke veiligheid.

In de loop van 2014-2015 is in Genk gewerkt aan de Veiligheidscampus Zwartberg, een expertisecentrum, dat tot stand gekomen is op initiatief van de stad Genk en Provincie Limburg, en dat verschillende domeinen in veiligheid bestrijkt.

In de loop van 2015 werd vastgesteld dat er een grote complementariteit bestaat tussen beide en dat een bundeling van krachten zowel de efficiëntie als effectiviteit van de projecten aanzienlijk kan verhogen.

Deze samenwerking tussen INNOS en Veiligheidscampus Zwartberg vond haar aanleiding in het besef dat hierdoor geografisch een zeer groot gebied gedekt wordt, maar vooral ook dat inhoudelijk het volledige domein van safety en security ingevuld kan worden. Een belangrijk onderscheid tussen safety en security ligt in de oorsprong van incidenten: safety kent een accidenteel ontstaan, terwijl security het gevolg is van intentioneel handelen (een daad), maar beide worden gekenmerkt door een klemtoon op preventie. Door deze twee grote veiligheidsthema’s samen te brengen zijn belangrijke synergiën mogelijk.

De clusterwerking is gericht op de organisatie van een innovatiecentrum en een centraal aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen, overheden en sector- of koepelorganisaties. De informatie- en kennisontsluiting zal  worden ondersteund door het expertisecentrum Veiligheidscampus Zwartberg. Deze kennisontsluiting moet toelaten om bedrijven, overheden en kennisinstellingen een ‘integraal’ antwoord op maat aan te bieden. Deze kennisontsluiting en expertisedeling zal samenwerkingsverbanden aanmoedigen tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven die uiteindelijk naar innovatie, onderzoek en/of ontwikkeling zullen leiden.

Binnen België bestaan nog geen clusters die tot een subsector van de domeinen veiligheid of beveiliging beperkt zijn (cf. bouwsector, zorgsector). Zelfs op Europese schaal zijn er nauwelijks een handvol initiatieven die in deze richting werken. Europese voorbeelden beperken zich tot Nederland met de The Hague Securty Delta (HSD),  Dutch Institute for Technology Safety and Security (DITSS) en Twente Safety en Security (TSS), het Verenigd Koninkrijk Silicon Fen en Duitsland Signum.

Wij geloven sterk in deze clustervorming rond safety en security en zijn ervan overtuigd dat Flanders.ISSN nodig is om innovatie te stimuleren in deze domeinen. Indien het initiatief niet weerhouden wordt door het Agentschap Ondernemen en IWT, zal Flanders.ISSN alsnog gelanceerd worden. De praktische organisatie hiervan zal in dat geval in overleg met de geïnteresseerde bedrijven bepaald worden.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen via mailto:arne.dormaels@innos-center.be.