Innovatie voor veiligere havens en transport: goedgekeurd Interreg project PASSAnT

Geen reacties

flag_yellow_high

interreg_Vlaanderen-Nederland_B (CMYK)

provincie wvl

IMG_4749

Het project PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals (PASSAnT) – goedgekeurd op 20 november 2017 – creëert een platform waar innovatie en geavanceerde oplossingen worden ontwikkeld, geïntegreerd en uitgezet in het veld. De idee is dat oplossingen die worden gegenereerd binnen dit platform kunnen worden “getailored” naar de context van andere havens.

In dit project concentreren we ons op anomaliedetectie en nieuwe veiligheidsmaterialen voor vrachtwagens.

Door combinatie van data mining (uit o.a. sensoren, gegevens van de lading, scheepsdienstregelingen,etc) en geavanceerde cameratoepassing kunnen door herkenning van afwijkende patronen onbevoegde personen, pogingen tot ladingdiefstal, inklimming, smokkel vroegtijdig en automatisch worden gedetecteerd op basis van anomalieën in de data.

Om ladingen te beschermen tegen vandalisme, inbraak en smokkel wordt ingezet op de ontwikkeling van innovatieve en geavanceerde zeildoeken. Een proof of concept van versterkte dekzeilen voor trailers wordt aanmerkelijk verbeterd. Deze toepassing moet het binnendringen van ladingen voorkomen door het gebruik van nieuwe materialen die het insnijden in de zeilen tegengaat. Bovendien zal een alarmsignaal elke poging tot binnendringen melden in een meldkamer.

De  Technische Universiteit Eindhoven, ViNotion, VX Company, SIOEN Industries NV, Betafence, Securitas, Tein Technology, VIAS Institute, POM West-Vlaanderen zijn partners in dit interreg VL-NL project. 

Het Comité van Toezicht van Interreg V Vlaanderen-Nederland heeft ons innovatie-project PASSAnT op 20 november 2017 goedgekeurd! Meer info vind je op:

https://www.passant.info

http://www.grensregio.eu/…/passant-platform-for-innovative-…