2 UGent-studenten lopen stage bij IUNGOS

Geen reacties

Momenteel lopen 2 UGent-studenten “Bachelor of Science in de Bestuurskunde en het Publiek Management”, Jara Vandermeulen en Bert De Mesmaeker, stage bij IUNGOS. In hun stageopdrachten dragen ze voornamelijk bij in de organisatie en opmaak van feedback rapporten van onze Innovation Labs en een uitgebreide bevraging van onze (kandidaat)leden omtrent onze IUNGOS-werking.