Bedrijventerreinen voor de toekomst: beveiliging en duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling en economische groei wordt vaak vertaald in termen van duurzame bedrijfsprocessen, duurzame terreininrichting en duurzaam facilitair en/of utilitair beheer. Centrale begrippen in dit beleid zijn ‘collectief ondernemen’. Dergelijke samenwerkingsverbanden binnen het domein duurzaamheid hebben tot dusver geen vertaalslag gemaakt om andere uitdagingen waarmee bedrijven en bedrijventerrein worden geconfronteerd aan te pakken. Partnerschappen op domeinen zoals het algemeen management van het terrein, mobiliteit en veiligheid blijven momenteel achterwege.

Nochtans worden bedrijventerreinen meermaals geconfronteerd met criminaliteit. Uit een bevraging van 250 ondernemingen door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB) in 2004 blijkt dat 54% in de periode 2001-2004 slachtoffer werd van allerhande vormen van diefstallen. 39% van de respondenten rapporteerde inbraken en 38% vandalisme. Informaticacriminaliteit werd door 21% van de bedrijven vermeld als misdrijf (DSB, 2004). Door de afwezigheid van longitudinale studies is het niet mogelijk om trends vast te stellen in de aard- en frequentie van slachtofferschap. Maar recente cijfers tonen aan dat het aantal incidenten van informaticacriminaliteit in 2014 zijn verdubbeld (CERT.be, 2015). Uit een recente enquête afgenomen door de POM West-Vlaanderen naar aanleiding van het ‘Eerste Hulp bij BedrijvenTerreinManagement’ project blijkt dat veiligheid, net als netwerking prioritaire thema’s zijn voor bedrijventerreinen.

Op korte termijn wil INNOS samen met haar partner POM West-Vlaanderen inzetten op de organisatie van seminaries op maat van bedrijventerreinen en bedrijven. Zo organiseerde INNOS in samenwerking met de POM West-Vlaanderen, SBM en Duco het START 2 SECURE event om KMO’s en andere geïnteresseerden te informeren over integrale beveiliging van hun bedrijf/bedrijventerrein en IT-beveiliging.

De POM West-Vlaanderen werkt samen met INNOS aan een projectvoorstel dat de creatie ambieert van een Living Lab. In een praktijkomgevingen kunnen integrale en innovatie oplossingen in realistische omstandigheden worden getest.

Wilt u meer weten of dit project of heeft u interesse om als partner deel te nemen? Mailto:arne.dormaels@innos-center.be