Dag van de Veiligheid. Organisatie Multidisciplinair beheer van events en noodsituaties: de interactie tussen technologie en cultuur

Veiligheid tijdens events en het beheer van noodsituaties is het resultaat van teamwerk tussen een diversiteit aan publieke (zoals brandweer, politie en medische diensten) en private actoren. Steeds vaker wordt nieuwe (innovatieve) technologie ingezet om de veiligheid te optimaliseren.

De toepassing van deze technologie heeft niet alleen een impact op de informatiestromen en werkprocessen binnen elk van deze actoren maar ook op de interdisciplinaire samenwerking (interoperabiliteit). Daarom willen we in deze workshop de vraag aankaarten via welke methodiek we de interactie tussen technologie en de cultuur binnen en tussen elk van deze actoren kunnen bestuderen.

De doelstelling van deze workshop is bij te dragen tot nieuwe inzichten en ideeën die de interdisciplinaire samenwerking tussen deze actoren versterkt. De workshop wordt opgebouwd aan de hand van drie presentaties.

Twee inleidende presentaties lichten het belang toe om de interoperabiliteit tussen actoren die instaan voor het beheer van noodsituaties nader te versterken. Een eerste presentatie (Arne Dormaels, INNOS) start vanuit de vaststelling dat de inzet van netcentrische technologie binnen multidisciplinaire mobiele commandoposten voor het beheer van grootschalige evenementen van invloed is op de samenwerkingsprocessen op het gebied van coördinatie, informatiebeheer, beoordeling en awareness van situaties. De tweede inleidende presentatie (Rob Testelmans) bouwt op de praktijkervaring van het multidisciplinair optreden om noodsituaties het hoofd te bieden. Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen worden essentieel geacht om grootschalige events en noodsituaties efficiënt aan te pakken. Een belangrijke uitdaging binnen deze multidisciplinaire aanpak is de interoperabiliteit tussen de actoren om de interdisciplinaire samenwerking op het terrein versterken.

Een initiatief om de interoperabiliteit te aan te scherpen vinden we bij het Joint Emergency Services Interoperability Programme (JESIP). Interoperabiliteit wordt hierbij gezien als de mate waarin multidisciplinaire samenwerking routine wordt. De resultaten van dit initiatief worden toegelicht in de derde presentatie (Carl Daniels, JESIP). JESIP maakt gebruik van diverse methodieken met het oog op de verbetering van samenwerking tussen hulpdiensten bij het beheer van grote incidenten. Dit gebeurt aan de hand van een platform dat interoperabiliteit tussen de verschillende actoren bevordert.

De sprekers tijdens deze workshop zijn:

– Inleiding: Dr. Arne Dormaels, Senior Onderzoeker INNOS

–  Inleiding vanuit de praktijk: interoperabiliteit als uitdaging bij multidisciplinaire beheer van events en noodsituaties: Rob Testelmans, Diensthoofd Algemeen Beleid & ambtenaar noodplanning, Stad Geel

– Joint Emergency Services Interoperability Programme (JESIP) als methodiek om interoperabiliteit te versterken: Carl Daniels, Deputy Senior Responsible Officer, JESIP (Joint Emergency Services Interoperability Programme, UK);  Brian Welsh, JESIP Senior User, JESIP (Joint Emergency Services Interoperability Programme, UK) & Charlie Hall, Senior Responsible Officer, JESIP (Joint Emergency Services Interoperability Programme, UK).

Interoperabiliteit Rob Testelmans

Multidisciplinair beheer van events en noodsituaties de interactie tussen technologie en cultuur Arne Dormaels