INNOS seminarie ‘Protecting critical infrastructures: theory versus practice’

INNOS deed onderzoek naar de bewustwording inzake de bescherming van kritische infrastructuren of sectoren in België. Deze studie gebeurde aan de hand van een literatuurstudie en aanvullende interviews met sleutelfiguren binnen verschillende sectoren en overheidsdiensten. De bewustwording over mogelijke risico’s die samengaan met het beheer van kritische infrastructuren en de impact ervan op onze maatschappij staat centraal binnen deze studie.

De resultaten van het onderzoek werden tijdens een gesloten seminarie voorgesteld aan alle respondenten die deelnamen aan het onderzoek. Naast de presentatie van de inzichten die werden gegenereerd brachten diverse break-out sessies actuele behoeften in kaart die inspiratie bieden voor toekomstige innovatieprojecten.

Contacteer voor meer informatie: arne.dormaels@innos-center.be

programma seminar kritische infrastructuur