Missie

Sinds 2014 is de vzw Innovation Center for Security (INNOS) actief op het domein van innovatie, technologie en veiligheid. Op 11 december 2019 werd haar nationaal innovatienetwerk omgedoopt tot IUNGOS.

dscf3909-bewerkt-2

INNOS nam tot op heden als innovatiecentrum een intermediaire rol op dat is gericht op interactie tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit konden we realiseren dankzij onze diverse partnerleden via concrete innovatieprojecten en diverse netwerkmomenten.

We willen ons nu nog meer toespitsen op de verbindende rol tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen én burgers in België, met als finaal doel: een veiligere samenleving. Onze doelstelling is immers antwoorden te formuleren op fundamentele uitdagingen in het domein van nieuwe technologieën, innovatie en integrale veiligheid.

Deze vernieuwde strategische visie hebben we vertaald in een nieuwe naam waaronder we onze nieuwe activiteiten verder (inter)nationaal willen ontplooien: IUNGOS.

“IUNGO” staat voor “verbinden”, aangevuld met de letter “S” voor “Safety en Security”.

Het nieuwe IUNGOS richt zich vooral op :

(1) het organiseren van innovation labs die de ontwikkeling, introductie en toepassing van innovatieve technologieën op het veiligheidsdomein vergemakkelijken.

(2) het realiseren van innovatieprojecten, waarbij nieuwe innovaties worden ontwikkeld rekening houdend met bestaande praktijken, initiatieven en kennis.

Als onafhankelijke organisatie biedt IUNGOS een open platform op basis van een laagdrempelig lidmaatschap. Door middel van co-creatie wordt geïnvesteerd in kennisdeling, ontwikkeling en innovatie. Organisaties uit het brede domein van veiligheid, innovatie en technologie zijn daarom welkom en een win-win voor alle betrokkenen wordt nagestreefd.

Op deze manier levert IUNGOS een meerwaarde bij de ontwikkeling van kennis én economische ontwikkeling in België.

Deze vernieuwing wordt ondertussen geruggesteund door een samenwerking tussen een diversiteit aan actieve ledenorganisaties waaronder Securitas, G4S, Betafence, Proximus, CityMesh, Tein Technology, Sioen, Vias Institute, POM, POV, diverse politiezones, Ugent, Université de Liège, Koninklijke Militaire Academie, VIVES Hogeschool en Campus VESTA.

 Contactpersoon: Chris Bombeke

Voorzitter IUNGOS,  via chris.bombeke@iungos.be