Onderzoek: ‘Effecten van netcentrische technologie en innovatie op informatiestromen en werkprocessen : Tomorrowland 2015 als casestudie’

De veiligheid op TML is het resultaat van teamwerk tussen een diversiteit aan publieke en private actoren. Tijdens Tomorrowland editie 2015 in Boom wordt nieuwe technologie ingezet om de veiligheid te optimaliseren. Een netcentrisch visualisatieplatform en display component (video wall) wordt door Barco aangeleverd en ingezet binnen de Event Control Center (ECC), de CP-Ops en het veiligheidsoverleg of coördinatiecomité. Omdat de toepassing van deze technologie een impact heeft op de informatiestromen en werkprocessen; wordt dit ook meteen bestudeerd met oog voor de te trekken lessen voor alle betrokken publieke en private actoren. Op deze manier faciliteert TML een triple-helix samenwerking tussen de overheid, bedrijven en onderzoek/onderwijs met als doelstelling bij te dragen tot de organisatie van veilige events.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), verbonden aan de Faculteit Economie van de Universiteit Gent in samenwerking met het Innovatiecentrum voor Veiligheid, vzw INNOS. Op basis van een nodale netwerkanalyse bracht GaPS eerder in kaart hoe de Event Control Center samenwerking toelaat tussen een diversiteit aan publieke en private actoren betrokken bij het festival. Vzw INNOS draagt kennis over op basis van een pilootproject waarin de Barco technologie in combinatie met mobiele camera’s geleverd door Securitas werd uitgetest binnen een ad hoc commandocentrum dat instond voor de veiligheid tijdens de herdenking van WOI in Ieper en Nieuwpoort (www.innos-center.be).

Het actieonderzoek heeft als doel de percepties van alle betrokken publieke en private actoren op de voor- en nadelen verbonden aan de inzet van de nieuwe technologie en de impact ervan op de informatiestromen en werkprocessen in kaart te brengen en bij te dragen tot de integratie van de nieuwe technologie. Daarvoor wordt een onderzoeksteam aangeleverd die de toepassing van de nieuwe technologie op TML 2015 observeert en de ervaringen van de betrokken publieke en private actoren in kaart brengt op basis van interviews. Ter plaatse wordt deze kennis ook meteen zoveel als mogelijk teruggekoppeld aan de veiligheidsverantwoordelijken zodat een leerproces tot stand komt tijdens het driedaags festival. Het doel is de technische kennis te integreren met de verworven kennis over de informatiestromen en de werkprocessen.

Het actieonderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit:

  1. Prof. dr. Marleen Easton, directeur onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), Universiteit Gent en voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid, vzw INNOS. Zij neemt de coördinatie op zich.
  2. Dr. Arne Dormaels, senior onderzoeker verbonden aan het Innovatiecentrum voor Veiligheid, vzw INNOS;
  3. Jeffrey Vincent, vrijwillig wetenschappelijk medewerker, onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), Universiteit Gent;
  4. Floor Lams, Bachelor Publiek Management, student-assistente, onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS), Universiteit Gent;
  5. Evelien De Pauw, lector maatschappelijke veiligheid, VIVES Hogeschool Kortrijk en lid van de RvB vzw INNOS.