Onderzoek naar behoeften en ondersteuning bij de burger in geval van stroomonderbrekingen

Sinds 2014 baren de winterperiodes de federale overheid zorgen wat de elektriciteitsbevoorrading betreft.  De Belgische elektriciteitsproductie kan de vraag op piekmomenten niet bijhouden en wordt gedwongen om stroom te importen uit naburige landen. Bijkomend is de Belgische productie voor  55 % afhankelijk is van nucleaire productie. Door het uitvallen van de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 tijdens de winter 2015 dreigde de import alleen niet te volstaan om het tekort op te vangen.  Hoewel het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit, kortweg ‘afschakelplan’ al 10 jaar bestaat, werd het pas in de winter van 2014 actueel. Elia, beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, bedacht een globaal afschakelplan dat automatisch kan worden geactiveerd in geval van incident op het hoogspanningsnetwerk of manueel in geval van schaarste. Zo’n afschakelprocedure heeft als doel het evenwicht van het netwerk in stand te houden, om een algemene black-out van de elektriciteitsbevoorrading van het land te vermijden.

Binnen deze gegeven context laaide de discussies hoog op en doken tevens allerhande doemscenario’s van mogelijke lange blackouts op. De gevolgen van een stroomonderbreking zijn immers niet beperkt tot het niet beschikken over verlichting. De maatschappelijke impact is zeer breed of diepgaand. Na verloop van tijd vallen ook andere energiebronnen uit, het openbaar valt lam, het internet niet meer beschikbaar,… Ook de economische schade valt allicht niet te overzien.

INNOS, GaPS (UGent) en de VIVES Hogeschool sloegen de handen in elkaar en organiseerden een grootschalige bevolkingsbevraging. In twee Belgische centrumsteden werden aan de hand van een kwantitatieve methode 600 burgers bevraagd. Er werd gekeken naar hun eigen aandeel in oplossingen. Waar vindt men hulp en info en in welke mate dient de overheid hier in te voorzien? Verwachten burgers in dergelijke noodsituaties een eerder sturende overheid met stok achter de deur of hebben zij eerder nood aan een overheid die openstaat voor inspraak?

INNOS zal in samenwerking met het BVV en de VIVES Hogeschool de resultaten van dit onderzoek toelichten tijdens een studienamiddag georganiseerd rond black-outs. Meer informatie over de praktische organisatie van deze studiedag volgt spoedig.

Wilt u meer weten of dit project? Mailto:arne.dormaels@innos-center.be of mailto:evelien.depauw@vives.be