Pilootproject: Toepassing van een commandopost ad hoc in de politiezone Westkust

In het pilootproject faciliteerde INNOS de interactie tussen publieke actoren (lokale politiediensten) en private actoren (Securitas en Barco) bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken die opdoken bij het beheer van de Vredesmanifestatie op 28 oktober 2014. Een grote groep van ongeveer 300 genodigden samengesteld uit staatshoofden en regeringsleiders verplaatst zich van het Koning Albert I Monument in Nieuwpoort naar de Menepoort te Ieper. Dit gaat samen met nieuwe uitdagingen met betrekking tot de organisatie van het toezicht op het openbaar domein en het uitwisselen van camerabeelden tussen verschillende veiligheidsactoren.

“De kennis die uitgewisseld wordt naar aanleiding van dit pilootproject wordt aan het publiek voorgesteld op de studiedag ‘Innovatie, Technologie en Veiligheid’ die op 20 januari 2015 wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS-UGent) in samenwerking met INNOS en het Centrum voor Politiestudies (CPS). In workshops zal vanuit een triple-helix benadering gezocht worden naar innovatieve oplossingen voor technologische uitdagingen in relatie tot hedendaagse veiligheidsvraagstukken.”

Rapport Pilootproject INNOS
 

Persartikelen:

VTM NIEUWS – Zaterdag 25/10/2014

HLN op 25.10.2014

HLN op 25.10.2014

De Standaard op 28.10.2014

De Morgen op 25.10.2014